Stethoscoop etc

Klachtenregeling

Als er iets niet goed gegaan is en je bent niet tevreden over je behandeling of contact met de huisarts of assistente, hebben we graag dat je dat met ons bespreekt. Als wij weten waardoor je niet tevreden bent kunnen wij het proberen voor je op te lossen.

Vind je dit lastig, of kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Die klachtenfunctionaris zoekt dan samen met jou naar een oplossing van je klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan ook over de klacht bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als je er met je huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je een uitspraak over je klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vind je op www.skge.nl.