Stethoscoop etc

Missie en visie

Onze missie
Huisartsen Ossenmarkt is een makkelijk benaderbare en ‘menselijke’ praktijk met oog voor het welzijn van patiënten en medewerkers. Communicatielijnen zijn zo kort mogelijk, het team bestaat zoveel mogelijk uit vaste medewerkers. Het werk en de diensten worden waar mogelijk altijd ingericht op de behoeften van patiënten en medewerkers.

De kwaliteit van zorg houden we hoog door te werken met duidelijke richtlijnen, accreditaties en regelmatige (na)scholing van medewerkers. Ten slotte werkt de praktijk zo efficiënt mogelijk voor de patiënt, de medewerkers en als ‘bedrijf’. Hiervoor worden waar mogelijk geprotocolleerde taken verlegd van de huisartsen naar ander zorgpersoneel, worden digitale diensten ingezet voor de patiënt en is de praktijk bedrijfsmatig goed georganiseerd. Er wordt altijd aan alle wetgeving voldaan.

Onze visie

De patiënt:

 • wordt persoonlijk en menselijk benaderd;
 • treft diensten en spreekuren die aansluiten op de specifieke populatie;
 • ontvangt een hoge kwaliteit van zorg door kundig personeel.

Zorg is van hoge kwaliteit door:

 • actueel geschoold en kundig personeel;
 • regelmatige praktijkaccreditaties;
 • duidelijke richtlijnen en protocollen;
 • evidence based werken.

Het team:

 • bestaat uit vaste medewerkers;
 • krijgt de gelegenheid tot na- of bijscholing;
 • krijgt duidelijke richtlijnen voor het eigen werk;
 • krijgt ruimte om het werk zoveel mogelijk in te richten naar de persoonlijke situatie;
 • wordt betrokken in de inrichting van de zorg en praktijk.

De organisatie:

 • is geaccrediteerd;
 • voldoet aan arbo-en andere wetgeving;
 • volgt de cao Huisartsenzorg;
 • streeft efficiëntie na.