Stethoscoop etc

Team

Het team start bij huisarts en praktijkeigenaar  J.J. Stam. Daarnaast werken we met de vaste waarnemende huisartsen Yasmin Farah Cawale, Grytha Sikkema en Rogier Elburg.

Verder werkt bij ons Alien Geerts, praktijkondersteuner somatiek. Zij begeleidt patiënten met hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, astma of COPD (=longemfyseem) en diabetes (suikerziekte).

Voor niet-ernstige psychische klachten, en na verwijzing van de huisarts kun je op maandagmiddag en woensdag terecht bij Ingrid van der Deen, praktijkondersteuner GGZ.

Kinderen en jongeren kunnen voor Jeugdhulp terecht bij Janou Oostindiër, Ondersteuner Jeugd en Gezin, op de woensdag- of donderdagmiddag (alleen na verwijzing door de huisarts).

Verdeeld over de week werken er vier doktersassistentes: Aleida Groothoff, Wicky de Haan, Ingrid Schelling en Yentl Smit.

Yvonne de Rapper werkt ten slotte één dag in de week als praktijkmanager.

Op wisselende dagen werkt Pol ter ondersteuning van de doktersassistentes.

 

Meer over ons

 

Huisarts Stam

Huisarts Stam

maandag, dinsdag en donderdag

Ik ben geboren en getogen in Groningen en heb er ook geneeskunde gestudeerd. Na mijn artsexamen in 1994 ging ik werken op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis op Curaçao. Daarna deed ik met veel plezier waarnemingen voor huisartsen op Curaçao en Bonaire, waardoor ik besloot om huisarts te worden.

Tijdens mijn huisartsopleiding in Engeland deed ik ervaring op in ouderenzorg, interne geneeskunde, kindergeneeskunde en gynaecologie. Terug in Nederland werkte ik als waarnemer en heb ik kort een praktijk gehad in Delfzijl. Een aantal jaren was ik docent aan de medische faculteit in Groningen en sinds 2018 geef ik opnieuw les, nu aan beginnende co-assistenten.

Vakgebieden die mijn interesse hebben zijn, orthopedie, kindergeneeskunde en cardiologie. Het mooie van mijn werk als huisarts vind ik het oplossen van de medische "raadsels", in combinatie met het omgaan met zeer verschillende mensen, die op het moment dat ze bij de dokter komen vaak zeer kwetsbaar zijn.

Praktijkondersteuner Somatiek, Alien Geerts

Praktijkondersteuner Somatiek, Alien Geerts

maandag- en donderdagochtend en vrijdag

Nadat ik in 2003 ben afgestudeerd als verpleegkundige heb ik in 2013 de stap genomen om de 1-jarige opleiding tot verpleegkundige in de huisartsenpraktijk te volgen. Nog voordat ik de opleiding afgerond had, kon ik al bij deze praktijk terecht waar ik nu al heel wat jaren met veel plezier werk.

Mijn werkzaamheden richten zich op de chronische zorggroepen en de preventie van hart- en vaatziekten. Samen met de patiënt kijk ik hoe het gaat en wat wenselijk en mogelijk is in zijn of haar gezondheidssituatie.

Ik vind het mooi als door soms kleine aanpassingen in de leefstijl de gebruikte medicatie verminderd of helemaal gestopt kan worden.

Praktijkondersteuner GGZ, Ingrid van der Deen

Praktijkondersteuner GGZ, Ingrid van der Deen

maandagmiddag en woensdag

Bij psychische problemen, kan de huisarts voorstellen om een afspraak met mij te maken.

In 1998 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb ruim 13 jaar ervaring als ambulant gezinsbehandelaar.

Sinds 2014 ben ik bij deze praktijk met veel plezier werkzaam als praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Patiënten en collega’s typeren mij als analytisch, positief stimulerend, transparant en oplossingsgericht.

Ondersteuner Jeugd en Gezin, Janou Oostindiër

Ondersteuner Jeugd en Gezin, Janou Oostindiër

woensdag- of donderdagmiddag

Vanuit het WIJ team ben ik verbonden aan de praktijk als Ondersteuner Jeugd en Gezin. Ik ben opgeleid als orthopedagoog en inmiddels werk ik al meerdere jaren bij het WIJ team. Ouders en kinderen/jongeren tot 18 jaar kunnen via de huisarts bij mij terecht met verschillende hulpvragen rondom opgroeien en opvoeden. Denk bijvoorbeeld aan zorgen rondom de ontwikkeling, stemmingsklachten, angstklachten of problemen bij moeilijke situaties zoals scheiding of pesten. Ik geef adviezen en bied kortdurende begeleiding en/of behandeling. Indien nodig, kunnen we samen kijken naar een passende verwijzing en help ik je hierin verder.

Doktersassistente Aleida Groothoff

Doktersassistente Aleida Groothoff

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend

Sinds 2016 werk ik als doktersassistente bij deze praktijk. Het is boeiend werk, ik vind het leuk om contact te hebben met patiënten om zodoende mijn steentje bij te dragen aan hun gezondheid.

Doktersassistente Wicky de Haan

Doktersassistente Wicky de Haan

dinsdag, donderdag en vrijdag

Sinds januari 2014 werk ik met veel plezier bij deze praktijk. Na jaren in de ouderenzorg gewerkt te hebben, heb ik in 2012 de opleiding tot doktersassistente afgerond.

U treft mij vaak aan de telefoon of aan de balie. Daarnaast doe ik tijdens het assistentenspreekuur ook kleine medische handelingen. Het contact met de patiënten spreekt mij zeer aan.

Doktersassistente Ingrid Schelling

Doktersassistente Ingrid Schelling

maandag

Sinds maart 2020 werk ik in de praktijk als doktersassistente. Ik ben sinds 1991 al werkzaam als assistente. Het is ontzettend leuk werk. Geen dag is hetzelfde, patiënten zijn verschillend, elke situatie is weer anders. Het is dus erg afwisselend en dat maakt het erg leuk. Vooral het contact met patiënten, maar ook collega’s is ontzettend fijn. En het is ook fijn als je een ander kunt helpen.

Doktersassistente Yentl Smit

Doktersassistente Yentl Smit

wisselende dagen

Ik ben sinds 2017 werkzaam als doktersassistente en heb inmiddels ervaring opgedaan in verschillende praktijken. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen en werk sinds mei 2024 werk ik bij Huisartsen Ossenmarkt.

Medewerker Pol

Medewerker Pol

Op wisselende dagen

Sinds 2024 help ik de doktersassistenten met eenvoudige en veel voorkomende werkzaamheden. Ik werk onder begeleiding aan het verwerken van email en post, het aannemen van de telefoon, het inplannen van afspraken en het verwerken van labuitslagen. Ik studeer Geneeskunde in Groningen en doe via dit werk veel praktische ervaring op.

Praktijkmanager Yvonne de Rapper

Praktijkmanager Yvonne de Rapper

dinsdag

Sinds oktober 2020 werk ik als praktijkmanager.

Ik ondersteun de praktijk op het gebied van kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financiën, huisvesting, automatisering en samenwerking. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd en ruimte om zich te richten op de patiënten. Ik beschouw het bevorderen van kwaliteit en tevredenheid voor patiënt en personeel als mijn belangrijkste taak en ik zet me in voor een gezonde organisatie.