Stethoscoop etc

Kwaliteit

  • De praktijk biedt reguliere huisartsgeneeskundige zorg waarbij wordt voldaan aan de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. We voldoen aan de geldende wetgeving en we voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de NHG-standaarden en richtlijnen. Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van de NHG.
  • De praktijk heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Meer informatie lees je in onze Klachtenregeling.

De praktijk houdt zich aan de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie lees je in ons Privacyreglement.

  • Daarnaast stelt de praktijk zich, zowel intern als extern, toetsbaar op en laat zich visiteren en controleren.