Stethoscoop etc

Vakantie

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

 

Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus
Tijdens de zomervakantie (18 juli t/m 28 augustus 2022) is de praktijk geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag.
We zijn gesloten op maandag en donderdag. Je kunt deze twee dagen voor dringende zaken die niet kunnen wachten contact opnemen met De Stadshuisarts, Gedempte Zuiderdiep 40, telefoon 050 313 96 30.

Vakantie en afwezigheid dokter Stam 18 juli t/m 5 augustus
Huisarts Stam is afwezig van 18 juli t/m 5 augustus.
Op de dinsdag, woensdag en vrijdag kun je in deze periode voor dringende zaken die niet kunnen wachten terecht bij dokter Slot.
Op maandag en donderdag kun je voor dringende zaken die niet kunnen wachten contact opnemen met De Stadshuisarts, Gedempte Zuiderdiep 40, telefoon 050 313 96 30.

Vakantie en afwezigheid dokter Slot 8 t/m 28 augustus
Huisarts Slot is afwezig van 8 t/m 28 augustus.
Op de dinsdag, woensdag en vrijdag kun je in deze periode voor dringende zaken die niet kunnen wachten terecht bij dokter Stam.
Op maandag en donderdag kun je voor dringende zaken die niet kunnen wachten contact opnemen met De Stadshuisarts, Gedempte Zuiderdiep 40, telefoon 050 313 96 30.

Buiten kantooruren en tijdens feestdagen
Neem contact op met de Centrale Doktersdienst: 0900 9229.

Herhaalrecepten kun je altijd inspreken op telefoonnummer 050 318 10 23.